slider_img_2

Specials & Maatwerk

Hexta beschikt over een eigen productiehal met een ontwikkelingsafdeling. Dit maakt Hexta de juiste partij als het gaat om afwijkende en ingewikkelde (design) producten. Op deze pagina vindt u een aantal in het oog springende projecten en producten.

Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten

In opdracht van hoofddaannemer Stout en aannemingsmaatschappij Vink, heeft Hexta Privata hekwerk vervaardigd en deze bij de nieuwe locatie van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten op Camp Nieuw Amsterdam geplaatst. Het hekwerk is in nauwe samenwerking met de BSB ontwikkeld. De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) is een speciale eenheid van de Koninklijke Marechaussee. De BSB beschikt over beveiligings-, observatie- en arrestatieteams die worden ingezet wanneer snel, specialistisch optreden nodig is. Het personeel is voor een breed scala van opdrachten inzetbaar. Dat varieert van binnendringen in gebouwen en beveiligen van objecten en personen, tot herkennen van (geïmproviseerde) explosieven.

Totaal heeft Hexta ongeveer 1.500 meter Privata bij de BSB geplaatst. De toegangen van het terrein hebben wij voorzien van verschillende speedgates, elektrische- en handbediende schuifpoorten; alle poorten met volledige beplating. De beveiligingsinfrastructuur is in samenwerking met de BSB en het verantwoordelijke beveiligingsbedrijf geïmplementeerd en gerealiseerd.

IMG_2547

Stroomvoorziening Betuwelijn

Siemens is voor een deel van de Betuwelijn verantwoordelijk voor de spanningsvoorziening van de bovenleidingen op het spoor. Dit gebeurt door middel van een aantal stations dat langs het traject is opgesteld. Het eerste traject, dat onder de hoede van Siemens valt, reikt van Rozenburg tot Barendrecht. Een vijftal stations moet hier de spanningsvoorziening zeker stellen. Uiteraard is het zaak deze spanningsvoorziening zo betrouwbaar en veilig mogelijk te maken.

Betrouwbaarheid probeert Siemens te garanderen door alle elektrische voorzieningen dubbel uit te voeren, zodat bij storing altijd op een tweede station kan worden teruggevallen. Niet alleen in technisch opzicht gaat Siemens op safe, ook aan de fysieke beveiliging van de installatie stelt het bedrijf hoge eisen.

Samen met Siemens stelde Hexta een beveiligingsplan op, waarin toegangsprivileges en beveiligingsniveaus zijn vastgelegd. Een uiterst robuust en hoog spijlenhekwerk dat voorzien is van perfoplaatwerk houdt indringers voldoende op afstand. Daarnaast moest de toegang tot de stations op bepaalde niveaus gefaseerd zijn. Dit hield in dat personen via een kaartlezer toegang kunnen krijgen tot een deel (of het geheel) van de omheining. Zo kan de hoofdmonteur met zijn kaart toegang krijgen tot het hele station terwijl een onderhoudsman alleen dat deel kan betreden waar hij zijn werkzaamheden moet uitvoeren. Een uiterst intelligent systeem dat zorgt voor een hoge mate van beveiliging.

Het is een voorbeeld van hoogstaand technisch kunnen dat aansluit bij de mogelijkheden die Hexta haar klanten biedt.

7

Maxima Kazerne

Een enkele keer maakt hekwerk onderdeel uit van een achitectonisch hoogstandje. De in Berlijn gevestigde architect Zvi Hecker heeft met zijn het ontwerp van ‘deze mijlpaal in de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee’ nadrukkelijk gekozen voor een geïntegreerd geheel. Hekwerk en gebouwen van de Koningin Maxima Kazerne vormen één geheel en zijn volledig op elkaar afgestemd.

Het complex is een combinatie van met elkaar verbonden loopbruggen, kubussen en ruw betonnen muren, afgewisseld met glas en robuuste metalen constructies. Het kleurgebruik is dat van de kleuren van Schiphol (blauw) en oranje en wit (KMar). Aan het hekwerk werden qua vormgeving dezelfde eisen gesteld. Het veiligheidsaspect was minstens even belangrijk. Het gebruik van massieve stalen balken aan de gebouwen is terug te vinden in de poorten en staanders van het hekwerk. Ook de vulling (strekmetaal) van poorten en tourniquets is bijzonder en sluit goed aan bij de vormgeving van het geheel. Het project is een voorbeeld van een geslaagde vorm van samenwerking tussen architect, bouwer en hekwerkproducent, waarbij het veiligheidsaspect niet uit het oog verloren is.

maxima_kazerne_8_2

Kromhout Kazerne

Sinds het einde van de Koude Oorlog heeft de krijgsmacht zich ontwikkeld van een krijgsmacht die zich richt op de verdediging van het grondgebied tot een expeditionaire krijgsmacht die wereldwijd kan worden ingezet. Dit nieuwe imago moest ook tot uiting komen in het ontwerp van de nieuwe kazerne.

Transparantie was het toverwoord. Ontwerpbureau karres+brands maakte het stedenbouwkundig landschappelijk ontwerp en als onderdeel daarvan het ontwerp van dit unieke hekwerk waarbij, volgens Joost de Natris van karres+brands.

Maar dit vormde niet het enige uitgangspun dat Hexta meekreeg voor de bouw van een goed beveiligingshekwerk. Daar waar de buitenzijde van het terrein bereikbaar is voor auto’s, moest ook een doorrijbeveiliging worden aangebracht. Ook deze moest passen in de speelse vormgeving van het hekwerk. De onderste 40 cm van het hekwerk werd daarom gevormd door een betonnen rand die tevens dient om aan de achterzijde oneffenheden in het terrein op te vangen. Ook daar waar het terrein schuin afliep, wilden de ontwerpers niets afdoen aan de lamellenstructuur en werden er speciale pasvakken gemaakt in de vorm van een parallellogram, zodat het hekwerk ook de glooiing van het landschap volgt.

De lamellenstructuur is niet alleen terug te vinden in het omringende hekwerk, maar bijvoorbeeld ook in het hekwerk langs de trappen van en naar de parkeergarages en vormt zo een consistente eenheid met de omgeving. Zo oogt de kazerne van buitenaf transparant en vriendelijk, maar is desondanks op geen enkele manier ongewenst te bezoeken, oftewel mooi, maar toch onneembaar.

_MG_7847
Hexta Hekwerk & Terreinbeveiliging © 2018 | Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | Contact | Ontwikkeld door Maris Media